Дефиниција за гинеколог:

Човек кој бара проблеми таму каде што другите бараат задоволство.