Свршеница

Разговараат двајца каубојци во салун кога вллегуваат две девојки.
Кубоецот кажува - Ене ја мојата свршеница.
- Која? прашува другиот.
Првиот каубоец вади пиштолот, ја упукува едната и му вика на другиот.
- Онаа што стои, кажува другиот