Гатач

Отишол Трпе на гатач и го замолил да види нешто за неговата фамилија. Гатачот му вика, имате жена трпана и со нејзе имате 2 деца. "3 деца мислите" рекол Трпе. "Не, не, тоа Вие мислите"