Стадион

Зашто го претепа човекот на сред улица?

- Па на стадион да го тепам?