Кивавица

Кога јас ќе почнам да завивам цела шума е во страв - кажува волкот.

- Кога јас ќе рикнам сите бегааат - кажува лавот.

- Кога јас ќе се закивам цел свет е во страв, кажува малецкото пиленце