Трпе легенда

Го притвориле Трпе во станица и му побарале податоци:
Име?
- Трпе
Презиме?
- Трпановски
Роден?
- Да!