Писмо

Здраво љубави

Еве јас ти пишувам,немој да по-
мислиш дека сум те заборавила.Сакам да по-
кажеш и ти интерес за мене.Овде сек-
ој ден е прекрасен.Средба,со братучетка ти
Сањето ми е секојдневна работа.Со сестра ти се ра-
скомотивме и долго разговаравме.Понекогаш ра-
ботиме заедно.Пари има!Пи-
јачката тука е скапа.Одиме на излет кај реки-
чката која како што ја знаеш ти не е веќе истата.Сега гра-
нките се зелени.Овде луѓето се поголеми а особено мла-
дите ми изгледаат покрупни.Ку-
повната моќност е подобра.Нема купувач за мото-
рот твој,тешко да го дадеш,тука се бараат помоќни

П.С.Мили,за да не направиш збрка,читај преку еден ред
Твоја Сашка