Мујо

Излегува Мујо од кафана мртов пијан и сретнува некој човек, па го прашува.
-Брату, колку врги имам на глава?
-Имаш две.
-Уф добро е, уште три бандери до дома.