Све е исто само..

- Како ќе знаеш дека жена ти е мртва?
- Сексот е ист, само садовите се трупаат.