Болести

Што се добива побрзо: СИДА или рак?
-Зависи што пушите!