Струја

Кога умреле најмногу глупаци?
- Кога им инсталирале електрична струја, па тие од среќа почнале да ги бацуваат сите жици.