Двоножец

Како се вика куче со две нозе?
-Како и да го викаш, нема да дојде!