Разлика

Која е разликата помеѓу маж и комарец?
- Комарецот те нервира само преку лето!!!