Скинат кондом

Со што резултира скинат кондом?
КИНДЕР САПРАЈЗ!!!