Внимателни, нежни и независни

Црногорец го спрема синот за женидба. Се жени со Србинка па му дава совети за првата брачна ноќ.
- Прво сине, ќе ја мази, мазиш, мазиш... да види дека сме ние внимателни..
После ќе ја , љубиш, љубиш... да види дека сме нежни.
А после ќе се наведнеш и ќе си го испушиш сам, да види дека сме независни!