Градник

Се шета бикот низ штала и видел падната ракавица. Се врти накај кравата и вика:
- Драга пак ти паднал градникот.