Mиле

Наставничката го прашува Миле:
- Кое време е, ако кажам дека ќе се омажам?
- Крајно!