Импотенција

Оди Трпана и му се жали на докторот.
-Ееее, докторе, патам од импотенција.
-Не драга, Трпано, сигурно тоа е вашиот маж кој пати од импотенција.
-Ааа не, не, он боледува, а јас патам.