Црногоци

Зашто црногорците го саккат групниот секс?
-Зашто може да се забушава