Мили-ционер

Една жена влегува во полициска станица и цело време на милиционерот му се обраќа Господине Ционер. Тој и вика ама госпоѓо јас сум милиционер, а не ционер и жената му вика е извини немам намера да те викам Мили.