Прдење

- Зошто мажите прдат повеќе од жените?
- Затоа жените не молчат доволно долго за да се создаде притисок.