Е нема!

Колку години имаш малечок? - човекојадец го прашува момчето кое се загубило во џунглата.
- Утре ќе полнам 5. -вели детето.
- Е нема!