Замена

Оди човек во трафика и купува цигари. Гледа на кутијата пишува "Пушењето предизвикува импотентност". Се враќа човекот и му вика на дечкото што работи во трафиката
- Извини, може да ги сменам цигариве за оние рак што се добиваше од нив?