Состојба

Име и презиме:
-Трпе Трпановски
Година на раѓање:
-1966
Брачна состојба:
-Неподнослива