Лошото прасе

Си било едно лошо прасе. Еден ден тоа се шетало по шумата и ја сретнало добрата вила. Таа му рекла:
- Јас на тие кои ќе ме најдат им исполнувам по 3 желби, но бидејќи ти си лошо прасе, ќе ти исполнам само една!
Прасето и рекло:
- Епа Цркни!