Сида

На смртна постела човекот му вели на докторот
-Докторе, кажејте дека умрев од СИДА
-А зошто?
-Па да не ми ја ебаат жената, а оние кои веќе ја ебале ќе умрат од страв.