Мали Џокица

Си бил Мали Џокица и зборувал многу безобразно. Еден ден тој оди во училиште, а учителката ги свикала девојчињата од класот и им вели:
- Девојчиња! Ако слушнете Мали Џокица да рече нешто безобразно (страмотно) сите да излезете надвор.
Утредента Мали Џокица оди во училиште и вика:
- Девојчиња!... , Кај мене се гради јавна куќа.
Сите девојчиња бегаат надвор, а Мали Џокица им вика:
- Не трчајте курви!... Уште не е доградена.