Што е тоа?

Што е тоа:
-Има 6 нозе, зелено е и има и оклоп и крила

Многу чуден јазовец