Авион

Што прави бебето во моторот на авионот?
-Вришти