Оценка

Му го испушила студентката на професорот и одкако голтнала професорот ја прашал
-Тоа е се или мислиш дека знаеш за поголема оценка?