Громови

Трпе, грмеше кај вас вчера?
-Поим немам, во комшии бев