Бебе

Го прашува детето својот другар од кај доаѓаат децата?
-Од на мајка ти пичката, од кај па ја да знам