Намали

Вози Трпе и пред него знак Намали 90. Трпе намалува на 90. После некое време знак намали 60 и Трпе поштен човек намалува на 60. Понатака гледа знак Намали 30 и Трпе повторно си намалува на 30 и позади него се создава огромна колона. После некое време се гледа знак "Добредојдовте во Намали"