Малиот Трпе и Трпе

Го учел Трпе син му како треба да мочка.
-Тоа е многу лесно, сега ќе ти објаснам:
1- ќе го откопчаш шлицот
2- го вадиш надвор
3- ја повлекуваш кожичката
4- мочкаш
5- го тресеш
6- ја враќаш кожичката
7- го враќаш внатре
8- го закопчуваш шлицот...
- Ајде сега да пробаш.
Тогаш малиот Трпе среќен:
- 1, 2, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3...