Малиот Трпе и Трпе

Се враќа малиот Трпе од школо со слаби оценки.
Трпе: Ќе падне ќотек!
Малиот Трпе: Ајде тато, ги земав адресите од наставниците!