Плавуша

Зошто плавуша ги менува пелените на своето бебе еднаш месечно?
- Затоа што пишува: „До 8 килограми“