Самоубиец

Што последно му кажува жена самоубиец на својот маж откако ќе се нареди со бомби пред огледало?
-Да не ме прават дебела?