Прасе

Се вратил Трпе од градинка целиот во кал.
- Ти си едно мало прасе! Знаеш ли што е тоа?

- Да! Детето на свињата.