Слободан Милошевиќ

После смртта, Слободан Милошевиќ оди во чистилиштето и се сретнува со Св. Петар кој му вика:
- Кај тргна бре Слободане?
Слободан, чврсто убеден, со нареднични став:
- Во рајот, каде инаку?
- Море каков рај, ти одиш право во пеколот! (Луто му одговорил Св. Петар)
И Слободан отишол во пеколот. После неколку дена, некој тропа на вратата во рајот. Св. Петар отвара порти, и кога пред врата гледа комплет цела екипа ѓаволи од пеколот.
-Каде бе вие, што е работата? (Ги прашал нервозно Св. Петар ѓаволите)
- Бегалци! - одговориле ѓаволите.