Свекрва

Претходната сабота ја начекав свекрвата пред врата, и ме замоли да остане неколку дена. Кажав дека може.
- И?
- И се уште е пред врата!