Трпе мали

Учителката го прашува малиот Трпе кој е најкорисен четвороножец?
- Креветот, учителке!