Свашта

30-годишна жена откако ја изгубила работата оди во социјално да бара помош. Работникот таму ја прашува меѓу другото колку деца има и како се викаат.
- Имам 10 машки деца и сите се викаат Томче.
- Како тоа сите имаат исто име? Па кога треба да си дојдат дома како ги викате?
- Само викам Томче и сите си доаѓаат.
- А ако ви треба само едно од нив?
- Е, тогаш ги викам по презиме.