Слуга, дали ја запали колата?
- Да господине, веќе и гаражата гори

Слуга, давај пушката, сакам да пукам!
- Господине сите спијат.
- Нема везе, ќе пукам на прсти

Слуга, зашто се весниците во замрзивач?
- За вестите да останат свежи.