Синчето

И оди синчето кое е по компјутерите на мајакта
- Мамо, јас download-иран сум?
- Не сине, ти си роден