Трпе

- Трпее, Трпее..
- Шо е ма жено?
- А бе ти го скршив десниот ретровизор.
- А го скрши или го згмечи?
- Не знам, колата е превртена на таа страна!