Перо на состанок

Перо на првиот состанок.
- Ја гледаш реката?
- Да.
- Ја гледаш планината?
- Да.
- Ја гледаш Месечината?
- Да.
- Е, па, доста романтика, одиме во кревет.