Мува

Седи мува на рог на вол. Доаѓа друга мува и ја прашува:
- Што правиш?
- Ќути ма, не сметај, не гледаш ли дека ораме!