Плавуша

Мажот и вика на плавушата.
-Ја стави ли колата во гаража?
-Не!
-Зошто?
-Многу е темно неможам да ги соберам
сите делови!