Среќни Зелки

Зошто зелките се среќни.
Зошто кочанот секогаш е во нив!