Иронија

Си го одзема животот, си ги пресече вените.
Сега со што да се бричам, зар не ми слиш за мене